Գովազդատուներին Կայքերի տերերին Գովազդային գործակալություններինԳովազդային հարթակներ

Գովազդային ցանցի արդյունավետ աշխատանքի ամենակարևոր նախապայմանը ցանցի շրջանակներում գործող գովազդային հարթակներն են: Այդ իսկ պատճառով մենք ընտրում ենք հարթակները հարթակների ընտրության հարցում ուշադրություն ենք դարձնում հետևյալ պայմաններին`

- Այցելություններին,

- Լսարանի որակական հատկանիշներին,

- Կայքի թեմատիկ ուղղվածությանն ու սեփական կոնտենտի առկայությանը:

Ներկայումս AdNet.am գովազդային ցանցի մեջ են մտնում հայկական ինտերնետի լավագույն հարթակները:

AdNet.am գովազդային ցանցը շարունակական հիմունքներով կատարում է կայքերի այցելությունների և լսարանի որակական հատկանիշների դիտարկումներ:

Գովազդային ցանցի վիճակագրության մոնիտորինգն ու վերլուծությունն ապահովում են ցանցի ընգրկվածության պատկերի վերաբերյալ իրական ցուցանիշներ: