Գովազդատուներին Կայքերի տերերին Գովազդային գործակալություններին


Թարգեթինգ

AdNet.am գովազդային ցանցի կարգավորումների ճկուն գործիքները հնարավորություն են տալիս բարձրացնել գովազդային արշավների արդյունավետությունը, դրանով իսկ նվազեցնել արշավների անցկացման ծախսերը:

AdNet.am ցանցի թարգեթինգի գործիքների կիրառման շնորհիվ հնարավոր է առանձնացնել և ցուցադրել գովազդ նպատակային լսարանին:

AdNet.am գովազդային ցանցը ապահովում է

- Ընդգրկվածության կառավարում,

- Կրկնակի ցուցադրում նպատակային լսարանին,

- Նպատակային ցուցադրումներ: